Bảo Trì Hệ Thống Điện, Chiếu Sáng

Bảo Trì Hệ Thống Điện, Chiếu Sáng

Bảo Trì Hệ Thống Điện, Chiếu Sáng

Bảo Trì Hệ Thống Điện, Chiếu Sáng

Bảo Trì Hệ Thống Điện, Chiếu Sáng
Bảo Trì Hệ Thống Điện, Chiếu Sáng

Dịch vụ

BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN, CHIẾU SÁNG

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng là hoạt động nhằm giữ hệ thống chiếu sáng hoạt động ở mức độ tối ưu nhất trong suốt vòng đời của công trình.
QUY TRÌNH KIỂM TRA, BẢO DƯỞNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG ĐIỆN
 
Kiểm tra các nguồn điện (Biến áp - EVN, ..).
Kiểm tra tủ điện phân phối tổng và các thiết bị trong tủ.
Kiểm tra các tủ điện phân phối, đèn báo, thiết bị chỉ thị... trên các tủ điện.
Kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng.
Kiểm tra tải tiêu thụ của các thiết bị điện, tính tổng tải và kiểm tra tải đầu ra của MCCB tổng để xác định tiêu hao.
Vệ sinh tủ, thiết bị điện.
Kiểm tra đấu nối của các thiết bị.
Kiểm tra phân phối tải của các pha nhằm điều chỉnh tải.
Lập danh sách các sự cố cần giải quyết (nếu có).
Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.
Đo điện áp vào và ra của các tủ điện, kết hợp đo thứ tự pha.
Hiệu chỉnh các đồng hồ đo điện.
Thử tắt nguồn hệ thống MCCB tổng để chuyển sang nguồn UPS, một số hệ thống bị tắt nguồn sẽ tự động khởi động lại.
Thử hệ thống MCCB bypass của UPS.
Kiểm tra đường cáp động lực cấp cho phòng server.
Ghi nhận lại các thông số điện quan trọng để theo dõi
Hỗ trợ trực tuyến
Hệ Thống PCCC
Mr. Sang - 0818 071291
Hệ Thống ĐHKK
Ms. Bích - 0993 541 948
Hệ Thống Điện Nước
Mr. Đắc - 0942161858
backtop