BECAMEXBCE

BECAMEXBCE

BECAMEXBCE

BECAMEXBCE

BECAMEXBCE
BECAMEXBCE

Đối tác

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG (BCE).

Một số ngành nghề kinh doanh:

- Thi công xây dựng, tư vấn thiết kế các công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Giao thông (Cầu đường bộ).
- San lắp mặt bằng.
- Thi công điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp từ 35KV trở xuống, điện dân dụng và điện công nghiệp.
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.
- Lập qui hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư.
- Sản xuất và lắp đặt cấu kiện bằng thép, khung nhà tiền chế, cấu kiện bêtông cốt thép đúc sẵn.
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hệ Thống PCCC
Mr. Sang - 0818 071291
Hệ Thống ĐHKK
Ms. Bích - 0993 541 948
Hệ Thống Điện Nước
Mr. Đắc - 0942161858
backtop