THALEXIM - THANH LỄ

THALEXIM - THANH LỄ

THALEXIM - THANH LỄ

THALEXIM - THANH LỄ

THALEXIM - THANH LỄ
THALEXIM - THANH LỄ

Đối tác

TÔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TÔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - TNHH MỘT THÀNH VIÊN.

Một số ngành nghề kinh doanh:

- Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp;

- Thi công xây dựng các công trình công cộng, giao thông.

Hỗ trợ trực tuyến
Hệ Thống PCCC
Mr. Sang - 0818 071291
Hệ Thống ĐHKK
Ms. Bích - 0993 541 948
Hệ Thống Điện Nước
Mr. Đắc - 0942161858
backtop