ĐẠI HỘI CĐCS CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT NHIỆM KỲ I

ĐẠI HỘI CĐCS CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT NHIỆM KỲ I

ĐẠI HỘI CĐCS CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT NHIỆM KỲ I

ĐẠI HỘI CĐCS CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT NHIỆM KỲ I

ĐẠI HỘI CĐCS CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT NHIỆM KỲ I
ĐẠI HỘI CĐCS CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT NHIỆM KỲ I

Tin tức

ĐẠI HỘI CĐCS CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT NHIỆM KỲ I (2017-2022)

    Công đoàn cơ sở Cty TNHH Quốc Việt từ khí thành lập đến nay trãi qua 1 nhiệm kỳ hoạt động. Các thành viên trong Ban chấp hành công đoàn luôn nỗ lực trong hoạt động, nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Công đoàn Cty đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt những nội dung trọng tâm, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

   Đại hội CĐCS Cty TNHH Quốc Việt nhiệm kỳ I (2017-2022) được tiến hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2017.

   Một số hình ảnh trong đại hội:

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hệ Thống PCCC
Mr. Sang - 0818 071291
Hệ Thống ĐHKK
Ms. Bích - 0993 541 948
Hệ Thống Điện Nước
Mr. Đắc - 0942161858
backtop